NativePride.nl

De stichting NativePride.nl is in januari 2019 opgericht door Dorothea Born. Zij heeft dit initiatief genomen omdat zij zich in wil zetten voor de situatie van de Noord Amerikaanse indianen. De stichting heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het bewustwordingsproces van Natives en hen door middel van culturele projecten weer trots te laten zijn op hun afkomst. De gruweldaden van het verleden (en helaas ook nog steeds in het heden) hebben diepe sporen achtergelaten in de eigenwaarde van heel veel Natives en velen zijn dan ook ontspoord. Er is veel alcohol en drugs gebruik en ook het percentage zelfmoordpogingen is erg hoog. NativePride.nl gelooft, met vele Native organisaties samen, dat de enige manier om te overleven als mens en als cultuur is, door de cultuur weer te omarmen. Pas door het accepteren van alles wat er is gebeurd en in te zien dat ze juist trots kunnen zijn op hun tradities, religie en cultuur, dan pas kan het helingsproces beginnen. Het bewustwordingsproces van hun culturele erfenis is onontbeerlijk voor het hervinden van hun kracht om de toekomst met zelfvertrouwen en trots tegemoet te kunnen gaan.

Dorothea wilde vroeger tijdens haar VWO altijd rechten gaan studeren om dan daarna voor de rechten van de indianen te gaan strijden. Toen ze hoorde dat een studie hier niet aansloot bij het rechtssysteem in Amerika, heeft zij voor een studie kunstgeschiedenis gekozen, De wens en passie om zich in te zetten voor het welzijn van de Native Americans, krijgt nu met het oprichten van de stichting NativePride.nl weliswaar een iets andere wending, maar zeker het ondersteunen van projecten die als doel hebben de kunst en cultuur te behouden, passen perfect in haar gekozen pad.  De cirkel is rond!

www.NativePride.nl voor meer informatie over de stichting NativePride.nl

error: Content is protected !!